Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Warszawa, dnia 2006-03-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C z prawem poboru:

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 13 marca 2006 roku, a jej zamknięcie w dniu 17 marca 2006 roku.
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 29 marca 2006 roku.
3. W ramach subskrypcji oferowanych było 9.200.000 akcji serii C z prawem poboru.
4. Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,93%.
5. W ramach subskrypcji złożonych zostało łącznie 2.957 zapisów, w tym 2.273 zapisów podstawowych na 9.147.691 akcji oraz 684 zapisów dodatkowych na 76.835.275 akcji.
6. Dokonano przydziału 9.200.000 akcji serii C.
7. Akcje były obejmowane po cenie 1,00 zł równej wartości nominalnej.
8. Spółka nie zawarła umów o subemisji.
9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji wyniosła 9.200.000,00 zł.
10. Łączna wysokość kosztów zaliczonych w koszty emisji akcji serii C wyniosła około 175 tys. zł, w tym: – koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 101 tys. zł, – koszt sporządzenia i druku prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 74 tys. zł, -. Koszty emisji akcji uznane zostały w Koszty finansowe.
11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wynosi 0,02 zł.

Podstawa Prawna: par. 33 ust. 1 RO

Prezes Zarządu
Paweł Bala