Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 19 kwietnia 2018r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 kwietnia 2018r. reprezentowane było 48,80% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.680.000 akcji, co dawało 35,07% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 17,12% w ogólnej liczbie głosów,
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.119.466 akcji, co dawało 29,73% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 14,51% w ogólnej liczbie głosów,
– Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 2.118.147 akcji, co dawało 20,19% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 9,85% w ogólnej liczbie głosów oraz
– Pan Mirosław Kuś, który wykonywał prawo głosu z 1.074.000 akcji, co dawało 10,24% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 5,00% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu