Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2008r.

Warszawa, dnia 2008-06-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 23/2008 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2008r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2008r. reprezentowane było 27,21% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadał:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.758.596 akcji, co dawało 57,45% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 15,63% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 2.400.000 akcji, co dawało 36,68% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 9,98% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym, oraz
– Pan Konrad Korobowicz, który wykonywał prawo głosu z 340.000 akcji, co dawało 5,20% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 1,41% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala