Zamknięcie rozprawy i odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie przeciwko SGB-Bank S.A. i Polnord S.A.

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 28 maja 2019 r. informuje, że w dniu 28 października 2020 r. powziął od swojego pełnomocnika procesowego informację, że w dniu dzisiejszym przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu odbyła się rozprawa w sprawie Spółka przeciwko SGB-Bank S.A. i Polnord S.A. (sygn. akt I AGa 126/19). Po przedstawieniu stanowisk stron Sąd zamknął rozprawę i odroczył ogłoszenie wyroku do 26 listopada 2020 roku, godz. 8.30.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu