Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005r roku

Warszawa, dnia 2006-06-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku. Ponadto informuje, że wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Królewskiej 16.

Załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005r.

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Prezes Zarządu
Paweł Bala