Powołanie osoby nadzorującej emitenta

Warszawa, dnia 2006-02-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 14 lutego 2006r. do Rady Nadzorczej Spółki jako jej członka Pana Marka Leśniaka.
Pan Marek Leśniak
Lat. 39. Wykształcenie wyższe ekonomiczne – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, dyplom w 1994 r.
W latach 1993–1997 pracował w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor S.C. jako Kierownik Działu Analiz oraz Kierownik Działu Obsługi Rynku Kapitałowego. Od 1995 roku do roku 2003 był pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw. W okresie 1998–2004 pracował w Browarach Polskich STRZELEC, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2004 r. Wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Od 2005 roku także Prezes Zarządu Invest House Sp. z o.o. w Krakowie.
Pan Marek Leśniak jest także od 2001 biegłym sądowym w zakresie finansów przedsiębiorstw.
Pan Marek Leśniak pełni, poza Emitetem, funkcje Członka Rady Nadzorczej w następujących podmiotach:
• VARIANT S.A. – Członek Rady Nadzorczej od lutego 2005 roku (wcześniej w okresie kwiecień 1997— marzec 2002, w tym od 1998 roku wiceprzewodniczący),
• od czerwca 2004 r. do chwili obecnej – przewodniczący Rady Nadzorczej “ZN Annopol” Sp. z o.o. w Annopolu ,
• Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprzewodniczący od grudnia 2005 roku.
Ponadto Pan Marek Leśniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej MAX-BEER S.A. od stycznia 2001 roku do maja 2005 roku.
Obecna działalność Pana Marka Leśniaka nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Pan Marek Leśniak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala