Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej

Warszawa, dnia 2006-11-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 listopada br. zwarta została Umowa Inwestycyjna w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ventus S.A., której Capital Partners S.A. jest obecnie 100% akcjonariuszem. Drugą stroną umowy jest Pan Marek Falenta, większościowy udziałowiec Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
Zawarta umowa reguluje zobowiązania stron w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Ventus S.A. o kwotę 4.039.156,00 zł w drodze emisji 4.039.156 akcji na okaziciela, które w całości zostaną zaoferowane łącznie Panu Markowi Falencie oraz pozostałym wspólnikom PBT Hawe Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce PBT Hawe, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego
Po dokonaniu podwyższenia Capital Partners S.A. posiadać będzie 11% w kapitale zakładowym Ventus S.A.

Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. (www.pbthawe.eu) to firma telekomunikacyjna, prowadząca działalność w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych (światłowodowych). W ramach świadczonych usług współpracuje z największymi przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi (telefonii stacjonarnej i komórkowej) w kraju, telewizji kablowej oraz providerów internetowych. Hawe Sp z. o.o. świadczy także usługi z zakresu telefonii voice over IP (VoIP) poprzez swoją spółkę zależną – wrocławską firmę Fone (www.fone.pl).

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala