Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 kwietnia 2019 r. reprezentowane było 34,77% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 2.741.908 akcji, co dawało 46,39% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 16,13% w ogólnej liczbie głosów,
– Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 2.323.821 akcji, co dawało 39,31% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,67% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Kuś Mirosław, który wykonywał prawo głosu z 691.125 akcji, co dawało 11,69% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 4,07% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu