Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
Wymienione w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.c-p.pl w dziale relacji inwestorskich oraz w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul Królewskiej 16.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Paweł Bala

Prezes Zarządu