Projekty uchwał na ZWZ Capital Partners SA zwołane na dzień 29 czerwca 2006r.

Warszawa, dnia 2006-06-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie projekty uchwał na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane na 29 czerwca 2006r.

Załącznik: Projekty Uchwał na ZWZ Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala