Umorzenie obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-07-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2003r. otrzymał zawiadomienie o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 310/03 z dnia 09 lipca 2003r. w związku z umorzeniem 75 (siedemdziesiąt pięć) obligacji Capital Partners S.A.

Na dzień dzisiejszy umorzone zostały wszystkie obligacje Capital Partners S.A. oznaczone kodem PLCPTLP00023.

Podstawa Prawna: par. 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001