Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomień o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu.
Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu