Przegląd opcji strategicznych

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2023 roku została podjęta decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki. Spowodowane jest to zakończeniem procesu likwidacji funduszy, których Spółka posiadała certyfikaty oraz planowanym przeprowadzeniem kolejnej rundy skupu akcji własnych.
Spółka rozważa szereg możliwych opcji strategicznych, w tym takie, które mogą w przyszłości skutkować istotną zmianą profilu działalności. Spółka planuje podejmować działania, zarówno samodzielnie, jak i przy wsparciu zewnętrznych doradców, w celu przyciągnięcia wiarygodnych inwestorów, dla których publiczny charakter Spółki jest istotnym atutem.
Efektem tych działań może być podwyższenie kapitału, sprzedaż istniejących akcji, połączenie Spółki z innym podmiotem, dokonanie innej transakcji kapitałowej lub powstrzymanie się od jakichkolwiek działań.
Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu