Zmiana w Raporcie kwartalnym za drugi kwartał 2002r.

Warszawa, dnia 2002-08-02

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 19/2002 – zmiana w Raporcie kwartalnym za drugi kwartał 2002r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w przekazanym Raporcie okresowym za drugi kwartał 2002r. z dnia 02 sierpnia 2002r. omyłkowo podano wartości w złotych zamiast w tysiącach złotych. W załączeniu przesyłamy skorygowany Raport finansowy za drugi kwartal 2002r.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun