Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Warszawa, dnia 2004-11-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że z dniem 3 listopada br. raporty bieżące i okresowe będą przekazywane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych i równocześnie operatorem Systemu ESPI jest pani Małgorzata Ceremuga.

Podstawa Prawna: par. 4 RO – osoba do kontaktów

Prezes Zarządu
Paweł Bala