Rejestracja przekształcenia ICS Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa w spółkę akcyjną

Warszawa, dnia 2007-09-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 42/2007 – rejestracja przekształcenia ICS Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa w spółkę akcyjną

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o rejestracji w dniu 31 sierpnia 2007r. przez właściwy sąd przekształcenia ICS Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa w spółkę akcyjną pod firmą 123market.pl S.A.

Capital Partners S.A. została wpisana jako akcjonariusz posiadający 60% w kapitale zakładowym i 60% głosów na walnym zgromadzeniu 123market.pl S.A.
W związku z powyższym została zrealizowana Umowa Inwestycyjna z dnia 26 marca 2007r., o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 19/2007 z dnia 27 marca 2007r. skorygowanym dnia 28 marca 2007r. oraz Raportem bieżącym nr 20/2007 z dnia 18 kwietnia 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala