Zmiany w składzie organu zarządzającego w dn. 08.30.2002 r

Warszawa, dnia 2002-08-30

To jest defaultowa nazwa instytucji

Raport bieżący nr 23/2002 – zmiany w składzie organu zarządzającego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2002r. powołała w skład Zarządu Spółki Pana Artura Rykowskiego oraz Pana Konrada Korobowicza.

Pan Artur Rykowski, lat 34 – Wiceprezes Zarządu Capital Partners S.A. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studiów uniwersyteckich na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki (CEI).

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1992 roku we Francji współtworząc strategię inwestycji funduszu private equity z grupy Paribas na polskim rynku. W latach 1994–1997 współpracował jako freelancer z grupą takich funduszy w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Od 1997 roku współzarządzał inwestycjami private equity m.in. w obszarze nowych technologii, mediów, telekomunikacji i informatyki. Od końca 1999 roku związany z interdyscyplinarną firma doradczo-inwestycyjną Profundis Grupa Inwestycyjna S.A., od 2001 roku na stanowisku Prezesa Zarządu. Był członkiem rad nadzorczych: Sekom S.A., Karen Notebook S.A., PGI S.A., Hyperion Sp. z o.o.

Na dzień dzisiejszy pan Artur Rykowski nie wykonuje innej działalności poza zarządem Capital Partners S.A.

Nie ma wpisów odnośnie pana Artura Rykowskiego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Konrad Korobowicz, lat 34 – Wiceprezes Zarządu Capital Partners S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1993 roku uzyskał tytuł magistra.

W roku 1992 studiował bankowość na Uniwersytecie Lock Haven, Pennsylvania.

Umieszczony na liście Radców Prawnych 9 października 1996 roku.

W latach 1992 – 1995 pracował w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie S.A. w Departamencie Polityki Finansowej na stanowisku Radcy Prawnego. W latach 1995 – 1997 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Detalicznego w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A., Grupa Pekao S.A. W latach 1997 – 1998 Dyrektor w Polska Trust Sp. z o.o. i Mermaid Overseas Limitem w Warszawie. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcje Dyrektora Towarzystwa, Członka Zarządu w HEROS LIFE S.A. W latach 2000 – 2002 Wiceprezes Inteligo Financial Services S.A.

W latach 1996 – 1997 był członkiem Rady nadzorczej w PolCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. A w latach 1998 – 2000 członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń na Życie.

Na dzień dzisiejszy pan Konrad Korobowicz nie wykonuje innej działalności poza zarządem Capital Partners S.A.

Nie ma wpisów odnośnie pana Konrada Korobowicza w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust.16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko