Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 30 czerwca 2016r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. reprezentowane było 38,78% kapitału akcyjnego i 38,78% głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.991.645 akcji, co dawało 42,12% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 16,33% w ogólnej liczbie głosów,
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 2.991.419 akcji, co dawało 31,57% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 12,24% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 2.272.996 akcji, co dawało 23,99% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 9,30% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu