Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 10 czerwca 2021 r.

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r. reprezentowane było 42,43% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

– Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 3.958.932 akcji, co dawało 54,88% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 23,29% w ogólnej liczbie głosów,

– Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 2.354.542 akcji, co dawało 32,64% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,85% w ogólnej liczbie głosów, oraz

– Kuś Mirosław, który wykonywał prawo głosu z 900.000 akcji, co dawało 12,48% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 5,29% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala
Prezes Zarządu