Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu.
Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala
Prezes Zarządu