lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2007r.

Warszawa, dnia 2007-06-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 35/2007 – lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2007r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2007r. reprezentowane było 16,79% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadał(a):

  • Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 3.284.280 akcji, co dawało 81,39% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, oraz
  • Pan Konrad Korobowicz, który wykonywał prawo głosu z 340.000 akcji, co dawało 8,43% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala