Zmiany w składzie organu zarządzającego

Warszawa, dnia 2002-06-11

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 7/2002 – zmiany w składzie organu zarządzającego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2002 roku, które odbyło się bez zachowania siedmiodniowego terminu powiadamiania członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli obecni na posiedzeniu i złożyli pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia bez konieczności zachowania siedmiodniowego terminu powiadamiania członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołała w skład zarządu Spółki Pana Krzysztofa Józefa Pietkuna powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą zmian w składzie zarządu spólki stanowi zmianę danych opublikowanych w prospekcie emisyjnym Capital Partners S.A. w rodz. 1.1.5.

Podstawa Prawna: par. 66 RRM z dn. 16 paź. 2001, załącznik nr. 1 do Reg. Obrotu CeTO, par. 5.

Prezes zarządu Capit