Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Warszawa, dnia 2011-03-21
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Wymienione w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.c-p.pl w dziale relacji inwestorskich oraz w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul Królewskiej 16.

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Usrtawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Prezes Zarządu

Paweł Bala