Ustalenie daty rozpoczęcia obrotu akcjami

Warszawa, dnia 2002-08-05

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 20/2002 – ustalenie daty rozpoczęcia obrotu akcjami

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2002r. Zarząd Centralnej Tabeli Ofert S.A. podjął Uchwałę nr 60/02 o wprowadzeniu do obrotu na rynku powszechnym 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Capital Partners S.A., gdzie dla akcji tych ustalono:

•datę rozpoczęcia obrotu na rynku powszechnym na dzień 9 sierpnia 2002r.,
•jednostkę obrotu – 10,
•jednostkę obligatoryjna – 100,
•symbol – CAPITAL.

Podstawa Prawna: par. 61 ustęp 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun