Errata Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003r.

Warszawa, dnia 2004-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2004r. otrzymał Erratę Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu firmy Capital Partners Spółka Akcyjna z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 roku, gdzie na str. 1 w pkt. 4:

– jest: ” zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 960 522,41 zł”

– powinno być: “zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 960 522,41 zł”

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001