Warunkowa umowa nabycia udziałów w Monetia Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

Zarząd Capital Partners S.A., w nawiązaniu do informacji przekazanej dnia 14 listopada 2012r. raportem bieżącym nr 13/2012 informuje, że dnia 25 lipca 2013r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 25 lipca 2013r. Aneksu do warunkowej umowy nabycia udziałów w Monetia Sp. z o.o. przez Certis Investments Sp. z o.o. (dalej „Certis”), której udziałowcem jest Capital Partners Investment I FIZ, którego aktualnie 98,43% certyfikatów posiada Capital Partners S.A.

Przedmiotem aneksu jest wydłużenie terminu, w którym powinny ziścić się warunki zawieszające umowy, do dnia 31 marca 2014r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu