Nabycie praw do akcji przez osoby zarządzające

Warszawa, dnia 2006-04-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2006r. otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Kozieł, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o nabyciu przez niego 60.828 praw do akcji serii C Capital Partners S.A. w wyniku dokonanego przez KDPW w dniu 29 marca 2006r. przydziału.
Łączna cena transakcji wyniosła 60.828,00 zł.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala