Umorzenie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zarządzających ASI – KOREKTA

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2019 r. Spółka przekazała raport bieżący nr 15/2019 bez wskazania jego podstawy prawnej, tj. Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, co zostaje sprostowane niniejszą korektą.
Treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu