Prezentacja spółek portfelowych Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2007-02-15
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym o godz. 10:00 odbędzie się konferencja prasowa dotycząca prezentacji 5 spółek portfelowych, które Emitent planuje wprowadzić na warszawski parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w 2007 roku. Spółkami tymi są: CP Energia, Bipromet, WiedzaNet , e-Muzyka i Aero. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie tych podmiotów do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem każdej ze spółek jest podwyższenie kapitału i pozyskanie środków na finansowanie rozwoju.
Dom Maklerski Capital Partners S.A., spółka zależna Capital Partners S.A., w dniach 13 i 14 lutego br. zawarł umowy doradztwa i oferowania akcji w zakresie przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji odpowiednio z CP Energia S.A. i Bipromet S.A., zgodnie z którymi Dom Maklerski Capital Partners S.A. będzie pełnił rolę sporządzającego prospekt i oferujacego akcje obydwu spółek.

Pełny tekst prezentacji znajduje się na stronie internetowej Capital Partners SA pod adresem: http://www.c-p.pl/capital_partners/Prezentacja_CP-15_luty_2007.pdf

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie, przy czym w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki zależnej, Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu