Korekta wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016r. został powiadomiony o korekcie oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, którą Sółka przekazała raportem bieżącym nr 35/2016 w dniu 4 lipca 2016r.
Na dzień 30 czerwca 2016r. wartość jednego certyfikatu po korekcie wyniosła 407,42 zł (przed korektą 411,29 zł), a łączna wartość certyfikatów posiadanych przez Spółkę wyniosła 101.268,72 tys. zł (przed korektą 102.230,65 tys. zł).
Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu