Zawarcie porozumienia przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-05-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W dniu 30 maja 2006 r. CP Energia S.A. oraz OAO NOVATEK podpisały Memorandum w sprawie wspólnej realizacji projektu polegającego na uruchomieniu produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie Federacji Rosyjskiej w celu jego dystrybucji wśród odbiorców w Polsce.
W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia strony postanowiły, że zostanie zawiązana spółka, której udziałowcami będą CP Energia S.A. oraz OAO NOVATEK .

OAO NOVATEK jest największym niezależnym producentem gazu ziemnego w Rosji oraz drugim po Gazpromie producentem gazu ziemnego w Rosji. Spółka eksploatuje własne złoża gazu ziemnego na półwyspie Jamalskim. Akcje (lub GDR) OAO NOVATEK są notowane na giełdach w Moskwie (RTS), Londynie (LSE) oraz na rynku NASDAQ.

Capital Partners S.A. posiada 50% kapitału zakładowego i głosów w CP Energia S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala