Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 26 kwietnia 2017r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 kwietnia 2017r. reprezentowane było 34,54% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.926.219 akcji, co dawało 49,42% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 17,07% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.241.419 akcji, co dawało 40,80% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 14,09% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu