Zmiana w składzie organu nadzorującego

Warszawa, dnia 2002-12-20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 32/2002 – zmiana w składzie organu nadzorującego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2002r. pan Roy Huppert złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 3 pkt 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko