Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. Spółka złożyła oświadczenie o cofnięciu wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, złożonego w dniu 30 maja 2017 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, o czym informowała Raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu