Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ i certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfundusz CP Private Equity.
Wartość jednego certyfikatu Capital Partners Investment I FIZ na dzień 30.09.2022 r. wynosi 349,60 zł, a na dzień 30.06.2022 r. wartość ta wynosiła 354,47 zł. Spółka posiada 12.502 certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ.
Wartość jednego certyfikatu CP FIZ subfunduszu Private Equity na dzień 30.09.2022 r. wynosi 122,27 zł, a na dzień 30.06.2022 r. wartość ta wynosiła 127,52 zł. Spółka posiada 24.959 certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfunduszu Private Equity.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu