Zawarcie znaczącej Umowy

Warszawa, dnia 2005-10-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 11 października 2005r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony Umowę w zakresie sprzedaży 100% udziałów spółki Sun Farm Sp. z o.o. z dnia 5 października 2005r., której stronami są: MFB Renata Pięta i Dariusz Romaniuk Spółka Jawna z siedzibą w Płocku, Caresbac Seaf-Polska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedziba w Warszawie, Sun Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Człekówce oraz Capital Partners S.A.
Przedmiotem umowy jest doprowadzenie przez Capital Partners do zbycia przez obecnych udziałowców tj. MFB Renata Pięta i Dariusz Romaniuk Spółka Jawna oraz Caresbac Seaf-Polska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedziba w Warszawie 100% udziałów w Spółce Sun Farm Sp. z o.o. na rzecz wybranego w trakcie procesu sprzedaży Inwestora lub Inwestorów.
W Umowie przewidziano wynagrodzenie złożone z części stałej, płatnej miesięcznie przez okres trwania umowy tj. do dnia 31 marca 2006r. oraz części prowizyjnej zależnej od ceny uzyskanej za 100% udziałów Sun Farm Sp. z o.o.

W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia może przekroczyć 20% obecnych kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu Capital Partners S.A.

Spółka SUN-FARM Sp. z o.o. powstała w 1993 roku. Główną ideą i zamierzeniem założycieli było stworzenie nowoczesnej i profesjonalnej firmy działającej w branży farmaceutycznej. Początkowo spółka wprowadziła na rynek lek oparty na innowacyjnym pomyśle stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce zawału serca. Produkt o nazwie Acesan był pierwszym tego typu lekiem na rynku polskim i szybko znalazł ogromne zainteresowanie wśród lekarzy i pacjentów. Acesan stał się prekursorem nowego sposobu zapobiegania chorobom układu krążenia w Polsce.

W 1998 roku spółka wprowadziła nowy lek o nazwie Trimesan stosowany w zakażeniach dróg moczowych, który nie miał wcześniej odpowiednika na rynku polskim. Rok później wprowadzono lek o nazwie Thyrosan stosowany w nadczynności tarczycy – jedyny o takim składzie preparat na rynku polskim.

Obiecujące wyniki, jak również wciąż umacniająca się konkurencja przyczyniły się do podjęcia działań inwestycyjnych, których efektem jest wybudowanie i uruchomienie nowej wytwórni leków, której normy wyposażenia i pracy odpowiadają najnowszym standardom światowym.

Niezależnie od rozbudowy mocy produkcyjnych spółka pracowała nad wprowadzaniem na rynek nowych leków. W ubiegłym roku spółka wprowadziła na rynek nowy preparat o nazwie KC-24 Prevent w ramach rozwoju nowej linii suplementów diety, który już stał się jest hitem rynkowym. Obecnie firma wprowadza na rynek bardzo nowoczesny produkt stosowany w leczeniu miażdżycy Polixar 5. Produkty tego rodzaju to obecnie jeden z najdynamiczniej rosnących segmentów polskiego rynku.

Ponadto spółka produkuje i konfekcjonuje usługowo leki dla podmiotów zewnętrznych efektywnie konkurując z dużymi firmami farmaceutycznymi.

Po pierwszych ośmiu miesiącach 2005 roku sprzedaż spółki wyniosła 2,9 mln PLN, a zysk netto 380 tys. PLN. Odpowiednio w całym roku 2004 było to 4,0 mln PLN i 813 tys. PLN, a w roku 2003 3,0 mln PLN i 25 tys. PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Prezes Zarządu
Paweł Bala