Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r. reprezentowane było 43,1% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 4.320.436 akcji, co dawało 58,94% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 25,41% w ogólnej liczbie głosów,
– Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 2.323.821 akcji, co dawało 31,70% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,67% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Kuś Mirosław, który wykonywał prawo głosu z 686.389 akcji, co dawało 9,36% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 4,04% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu