Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 31.03.2017r. wartość jednego certyfikatu wynosi 430,89 zł. Na dzień 30.12.2016r. wartość wynosiła 407,18 zł.
Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu