Zmiana w składzie organu zarządzającego

Warszawa, dnia 2003-03-18
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2003r. Pan Artur Rykowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Capital Partners S.A. Rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych.

Podstawa Prawna: par. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz