Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Capital Partners S.A. ( dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 2 lipca 2021 r. powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Sławomira Gajewskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki: Powiadomienie o dokonaniu w dniu 2 lipca 2021 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Sławomira Gajewskiego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu