Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Warszawa, dnia 2006-06-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005”.

Załącznik: Oświadczenie Zarządu Capital Partners S.A. o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Podstawa Prawna: par. 29 Regulaminu Giełdy

Prezes Zarządu
Paweł Bala