Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2017r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 29.09.2017r. wartość jednego certyfikatu wynosi 501,71 zł. Na dzień 30.06.2017r. wartość wynosiła 450,96 zł.
Spółka posiada 226.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu