Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2016r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienie od Pana Sławomira Gajewskiego, Członka Rady Nadzorczej, dotyczące transakcji na akcjach Spółki.
Z wyżej wymienionego zawiadomienia wynika, że w dniu 25 maja 2016r. Pan Sławomir Gajewski dokonał sprzedaży 48.438 akcji Spółki po cenie 6,90 zł za jedną akcję. Powyższa transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem DM BOŚ S.A. Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 25 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Paweł Bala

Prezes Zarządu