Zmiana w składzie organu nadzorującego z dn. 20.12.2002 r

Warszawa, dnia 2002-12-20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 34/2002 – zmiana w składzie organu nadzorującego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2002r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Fimowicza.

Odwołanie nastąpiło bez podania jego przyczyn.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 3 pkt 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001