Tryb i warunki nabycia akcji własnych

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. działając na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 21 kwietnia 2016 r. podaje do publicznej wiadomości tryb i warunki nabycia akcji własnych, określone Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 4 maja 2016r.
Warunki nabycia akcji własnych zostały przedstawione w załączonym dokumencie pt. „Oferta zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.”.

Oferta zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu