Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.12.2021 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 278,08 zł. Na dzień 30.09.2021 r. wartość ta wynosiła 294,95 zł. Spółka posiada 76.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu