Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

  1. Raport roczny za 2021 rok – 24 lutego 2022 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 12 kwietnia 2022 r.
  3. Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 24 sierpnia 2022 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 12 października 2022 r.

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 ww. rozporządzenia, nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2022 roku.

Paweł Bala

Prezes Zarządu