Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku

Warszawa, dnia 2006-01-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku:
1. Raporty kwartalne jednostkowe:
– za IV kwartał 2005r. w dniu 3 lutego 2006r.,
– za I kwartał 2006r. w dniu 5 maja 2006r.,
– za II kwartał 2006r. w dniu 4 sierpnia 2006r.,
– za III kwartał 2006r. w dniu 6 listopada 2006r.
2. Raport roczny jednostkowy za 2005r. w dniu 1 czerwca 2006r.
3. Raport roczny skonsolidowany za 2005r. w dniu 9 czerwca 2006r.
W związku w par. 28 ust. 2 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006r. Zarząd Capital Partners S.A. podjął decyzję o nie sporządzaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych, jak również jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa Prawna: par. 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala