powołanie osoby zarządzającej Emitentem

Warszawa, dnia 2007-06-12
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 33/2007 – powołanie osoby zarządzającej Emitentem

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2007r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Górskiego.
Pan Maciej Górski, lat 30.
Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Zarządzanie i Marketing.
Doświadczenie zawodowe:
1999–2001 Business Management & Finance S.A. – Młodszy Konsultant, Konsultant;
2001–2005 PwC Polska Sp. z o.o. (PricewaterhouseCoopers) – Konsultant, Starszy Konsultant, Menedżer;
2005–2006 ENEA S.A. – Członek Zarządu ds. Strategii;
2006–2007 Capital Partners S.A. – Dyrektor Inwestycyjny;
2006-nadal AERO Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu.
Pan Maciej Górski zasiada(ł) w Radach Nadzorczych następujących podmiotów:
2005–2006 EnergoPartner Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2006-nadal BHU Sp. z o.o. – Sekretarz Rady Nadzorczej;
2006-nadal PTV Production Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2007-nadal CP Energia S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2007-nadal Dom Maklerski Capital Partners SA – Członek Rady Nadzorczej.
Według złożonego przez Pana Macieja Górskiego oświadczenia, obecna jego działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Pan Maciej Górski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala