Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 29 kwietnia 2015r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 kwietnia 2015r. reprezentowane było 33,53% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 4.310.000 akcji, co dawało 52,59% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 17,64% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.230.000 akcji, co dawało 39,41% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,22% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu